کارگاه فنون تولید محتوا

کارگاه فنون تولید محتوا یک رویداد در شهر اصفهان می باشد

کارگاه تخصصی بازی سازی از صفر تا کارآفرینی

کارگاه تخصصی بازی سازی از صفر تا کارآفرینی یک رویداد در شهر اصفهان می باشد

هیجدمین رویداد دورهمی کارآفرینی دیدار اهواز

هیجدمین رویداد دورهمی کارآفرینی دیدار اهواز یک رویداد در شهر اهواز می باشد

کارگاه آموزشی استارتاپ های با رشد نمایی – از انتخاب ایده تا اصول رشد انفجاری استارتاپ ها درعصرفناوری

کارگاه آموزشی استارتاپ های با رشد نمایی – از انتخاب ایده تا اصول رشد انفجاری استارتاپ ها درعصرفناوری یک رویداد در شهر اصفهان می باشد

رویداد کارآفرینی ویتا

فرصت همکاری و خلق ارزش

دومین دوره همایش حقوق کسب و کار Legal Day ۲۰۱۹

دومین دوره همایش حقوق کسب و کار Legal Day ۲۰۱۹ یک رویداد در شهر تهران می باشد

بلاک چین و دیدگاه حاکمیت های مختلف

بلاک چین و دیدگاه حاکمیت های مختلف یک رویداد در شهر مشهد می باشد

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان یک رویداد در شهر گرگان می باشد

  • برگزار کننده

رویداد استارت آپی همایش طلای سبز

رویداد استارت آپی همایش طلای سبز یک رویداد در شهر تهران می باشد

  • برگزار کننده

رویداد تجربه ناتمام

رویداد تجربه ناتمام یک رویداد در شهر تهران می باشد

  • برگزار کننده

آموزش طراحی Progress bar

آموزش طراحی Progress bar یک رویداد در شهر تهران می باشد

  • برگزار کننده

فراخوان ایده‌های اقتصادی شهر تهران

فراخوان ایده‌های اقتصادی شهر تهران یک رویداد در شهر تهران می باشد

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال

همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال یک رویداد در شهر تهران می باشد

کامیتاپ ۱۱

کامیتاپ ۱۱ یک رویداد در شهر تهران می باشد

دوره یکساله سفر محتوا (از راه دور)

دوره یکساله سفر محتوا (از راه دور) یک رویداد در شهر تهران می باشد

  • برگزار کننده