فهرست فضای کار اشتراکی
  • 40 مورد
سروکورپسروکورپ

سروکورپ

بهترین خدمات اداری جهان در ایران

رایزآپرایزآپ

رایزآپ

رایزآپ یک فضای کار گروهی، نوآورانه و اجتماع محور است.

هیوالندهیوالند

هیوالند

مجموعه ی هیوا با هدف گسترش کسب و کارها در شمال کشور مشغول به فعالیت می باشد

فراهابفراهاب

فراهاب

فاراهاب فراتر از یک فضای کار اشتراکی

پویتکپویتک

پویتک

می‌خواهیم کاری کنیم که حال همه خوب باشد

اوسپیساوسپیس

اوسپیس

اجاره دفتر کار اشتراکی در بهترین منطقه های تهران

جامپاجامپا

جامپا

«جامپا» یک فضای کاری مشترک برای کارآفرینان، فری لنسرها و افراد خلاق است.