فهرست فضای کار اشتراکی
  • 40 مورد

پلنت

پلنت اولین مرکز نوآوری در صنعت بیمه

زاویهزاویه

زاویه

گوشه امنی برای تجربه، ساختن و یاد گرفتن

تاب دسکتاب دسک

تاب دسک

تاب دسک یک فضای کار اشتراکی در شهر قم می باشد

باکسباکس

باکس

باکس یک فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

رایکسبرایکسب

رایکسب

برای خود کار کردن به معنی تنها بودن نیست .

کارماناکارمانا

کارمانا

فضای کار اشتراکی کارمانا

فینووافینووا

فینووا

مرکز نوآفرینی فینووا

سریرلندسریرلند

سریرلند

سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

خانه استارتاپ (کرج)خانه استارتاپ (کرج)

خانه استارتاپ (کرج)

پیش شتابدهنده و فضای کار اشتراکی

لندیمالندیما

لندیما

فضای کار اشتراکی لندیما

باشگاه نوآوری نیتروباشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو یک فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

هابهاب

هاب

نوآوری و توسعه کسب و کار

ایستگاه نوآوریایستگاه نوآوری

ایستگاه نوآوری

ارائه دهنده خدمات فضای کار مشترک و گارگاه های تخصصی

رانگورانگو

رانگو

رانگو پلی است میان افراد خلاق و افرادی که برای خلاقیت ارزش قائلند.

رایمون

شرکت رایمون مدیا بزرگترین مرکز یکپارچه ارائه دهنده خدمات و همچنین تولید انیمیشن، بازی و جلوه های ویژه دیجیتال در ...