فهرست سرمایه گذار
  • 59 مورد
صبا ایدهصبا ایده

صبا ایده

خلق بهترین تجربه کاربری و ارزش آفرینی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

آتی نگر سپهر ایرانیانآتی نگر سپهر ایرانیان

آتی نگر سپهر ایرانیان

آتی نگر سپهر ایرانیان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

چشم انداز تجارت بدانچشم انداز تجارت بدان

چشم انداز تجارت بدان

نمایش تحلیل اطلاعات شرکت های بورس ایران

صندوق نوآوری و شکوفاییصندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

سرمایه گذاران نیک اندیش کارایاسرمایه گذاران نیک اندیش کارایا

سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا

پیوند دهنده سرمایه گذاران با تجربه و کارآفرینان منتخب

صندوق زیست فناوریصندوق زیست فناوری

صندوق زیست فناوری

سرمایه گذار حوزه سلامت و زیستی

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروزصندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز یک سرمایه گذار در شهر قم می باشد

حرکت اولحرکت اول

حرکت اول

سرمایه گذار خطر پذیر

فناپفناپ

فناپ

فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

۱۰۰ استارتاپ۱۰۰ استارتاپ

۱۰۰ استارتاپ

سرمایه گذاری، شتابدهی و تسهیلگری

عظیم کالاعظیم کالا

عظیم کالا

شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطر پذیر و نیز کارخانه تولید ایده

فاخرفاخر

فاخر

بستر موفقیت ایده های نوین

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانصندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانیصندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

تامین سرمایه امینتامین سرمایه امین

تامین سرمایه امین

تامین سرمایه امین یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شرکت توسعه کارآفرینی بهمنشرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد