فهرست سرمایه گذار
  • 67 مورد

سیویلیکا

ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

شزانشزان

شزان

شتابدهنده تخصصی فعال در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و محیط زیست

موسسه دانش بنیان برکتموسسه دانش بنیان برکت

موسسه دانش بنیان برکت

پیش‌ران زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا

گروه حصینگروه حصین

گروه حصین

گروه حصین یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز)توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز)

توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز)

توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

علم و ثروت پارسعلم و ثروت پارس

علم و ثروت پارس

علم و ثروت پارس یک سرمایه گذار می باشد

پارتیانپارتیان

پارتیان

پارتیان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

اد ونچرزاد ونچرز

اد ونچرز

مشارکت فعال در سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیتصندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

مدیریت ثروت ستارگانمدیریت ثروت ستارگان

مدیریت ثروت ستارگان

سرمایه گذار تخصصی حوزه فین‌تک

صبا ایدهصبا ایده

صبا ایده

خلق بهترین تجربه کاربری و ارزش آفرینی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

آتی نگر سپهر ایرانیانآتی نگر سپهر ایرانیان

آتی نگر سپهر ایرانیان

آتی نگر سپهر ایرانیان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

چشم انداز تجارت بدانچشم انداز تجارت بدان

چشم انداز تجارت بدان

نمایش تحلیل اطلاعات شرکت های بورس ایران

صندوق نوآوری و شکوفاییصندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد