پارک‌های علم و فناوری، محور هماهنگ کننده‌ی زیست‌بوم دانش در پهنه‌های فناوری‌و‌نوآوری هستند

پارک‌های علم و فناوری، محور هماهنگ کننده‌ی زیست‌بوم دانش در پهنه‌های فناوری‌و‌نوآوری هستند


به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، به نقل از ماهنامه خبری تحلیلی اردیبهشت ماه علوم، تحقیقات و فناوری (عتف ایران) ، با توجه به نقش تبیینی و مهم پارک های علم و فناوری کشور در تحقق فرمان سال "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"، در مصاحبه ای با دکتر مسعود میرزایئی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، نظرات ایشان را در مورد نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم جویا شدیم و شرح مصاحبه را از دیدگاه ایشان ارائه می کنیم:

پارک علم و فناوری، نهادی فرهنگی و ِ اجتماعی و مجموعه‌ای از بهترین متخصصین علمی و مشاورین حرفه‌ای می‌باشد. هدف پارک حمایت از تولید ثروت و مولفه های قدرت علمی و حل گلوگاه ها در کشور از طریق دانایی، ترویج نوآوری باز، تحقیق و توسعه، توسط شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ هایی هست که متکی به علم هستند.

دکتر میرزایئی در ادامه اضافه کرد: امروزه با طیف وسیعی از موجودیت های حمایتی ِ مواجه هستیم، ماموریت پارک ها دو وجهی است، یکی ایجاد هماهنگی و انتقال تجارب و در برخی زمانها تقسیم عملکرد فیمابین دانشگاه، پردیس ها، مراکز رشد و کارخانه های نوآوری و غیره، و دومی کمک به ِ جوانان ِ مبتکر و کارآفرینان خاق و شرکت های فناور و دانش بنیان برای طی چرخه ی کامل سطوح آمادگی فناوری و همچنین رشد، هدایت، حمایت و توانمندسازی آنها. یکی از رسالت های پارک ها، ایجاد  انگیزش از طریق ارائه خدمات جذاب، مشوق ها و امتیازات هدفمند، تامین زیرساخت های عمومی و رهبری جریان دانش و فناوری، از طلوع ایده تا فتح قله های بازار است. ِ تکمیل کننده این رسالت، تطبیق هوشمندانه سطوح آمادگی فناوری، سطوح آمادگی نوآوری، سطوح آمادگی بازار و حتی سطوح آمادگی صادراتی با سطوح آمادگی حمایتی متولیان زیست بوم دانشی در پهنه های فناوری و نوآوری است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی همچنین ادامه داد: برای امکان و سادگی ترسیم ذهنی این تطبیق چند بعدی، بایستی بدانیم که دانشگاه و پارک علم و فناوری در امتداد و مکمل همدیگرند و در واقع برای اینکه یک فناوری به بلوغ برسه بایستی حداقل ۹ مرحله بنام سطوح آمادگی فناوری رو طی کنه.

مرحله ۱ تا ۴( ایده، طرح، امکان سنجی و نمونه آزمایشگاهی)مربوط به دانشگاه است، مرحله ۵ تا ۸( نمونه اولیه، نمونه کامل، اثبات عملکرد و تولید نیمه صنعتی) در پارک علم و فناوری و مرحله ۹ به بعد(تولید انبوه و تجاری سازی) با حمایت وزارت عتف و معاونت علمی ریاست جمهوری تحقق می یابد.

واقعیت این است که در سال های گذشته ارتباط دانشگاه و پارک ها کامل نبوده و این مشکل ریشه ای باعث عدم انطباق ِ سطوح مختلف آمادگی و انتظارات بی جا از دانشجویان و در نهایت ضربه به نخبگان و شرکت های دانش بنیان در جهت تکمیل نشدن چرخه فرآیندی آنها شده که لزوم یک هماهنگ کننده محوری و کاربلد را برای نظارت بر هماهنگی این موجودیت های حامی می طلبد.

وی تاکید کرد: پارک ها بهترین گزینه برای محور قرار گرفتن و پذیرفتن نقش هماهنگ ِ کننده در تمامی نهادهای حمایتی استانی هستند، از آنجایی که پارک ها دیده بان علم و فناوری هستند و مداوم در حال رصد نیازها و چالش هایی اعم از:

مشکل کمبود سرمایه انسانی متخصص در ِ استارتاپ ها/ مشکل فضای استقرار و گرانی ِ زیرساخت / مشکل تامین مالی و تسهیالت و ِ ورود به بورس / مشکل قوانین سنتی و بیمه ِ و مالیات و گمرک/ مشکل نادیده گرفتن و ِ موازی کاری و بروکراسی / مشکل فروش ِ و تجاری سازی و سهم بازار/ مشکل شبکه ِفناوری ِ سازی و کار تیمی/ مشکل نفوذ کم در حوزه های سنتی مغفول مانده مثل معدن ِ و صنایع غذایی و کشاورزی / مشکل موازی کاری، تبعیض، انحصار، گروه های مافیایی ِ بسته/ مشکل تعدد متولیان و طوالنی شدن ِ زمان صدور مجوزات/ مشکل عدم شفافیت/ ِ مشکل مالکیت فکری )کپی رایت( و دارایی های نامشهود و انواع مشکالت و چالش های دیگر، میتوان با اطمینان این نقش را به آنها واگذار کرد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی متذکر شد: خواسته ی کلیدی ما برای انطباق کامل سطوح آمادگی در همه عرصه ها، درک اهمیت و ضریب دادن به جایگاه پارک های علم و فناوری استانی به عنوان متولی و هماهنگ کننده ی حاکمیتی فناوری استان ها ِ و تقاضای همسو شدن و فعالسازی تعامات سایر ادارات و دستگاه ها و مسئولین استانی با افزایش هم دلی، هم افزایی و در نهایت عمل به تعهدات جهت تحول آفرینی و تکمیل ذنجیره ارزش در تحقق اهداف زیست بوم دانشی است.

دکتر میرزایئی در خاتمه سخنان خود تصریح ِ کرد: ما میخواهیم با تجربه ی انتقال ِ درست سطوح آمادگی، پارک علم و فناوری، پاتوق جوانان مبتکر و دانشجویان و پژوهشگران باشد و قطعا این جوانان، سرمایه، دارایی و ثروت اصلی ایران عزیزمان هستند. اگر هر کدام از موجودیت های حمایتی در جایگاه خودش بایستد و نقش هماهنگی را با همه اجزاء بازی ِ کند، مسیر موفقیت تضمین شده از جاده ی دانایی و دانش میگذرد و ثروت آفرین هست

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خوشنود باشی و ما رستگارلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات