مشاور پارک علم‌و‌فناوری خراسان رضوی در حوزه مراکز رشد و نوآوری بسیج استان منصوب شد

مشاور پارک علم‌و‌فناوری خراسان رضوی در حوزه مراکز رشد و نوآوری بسیج استان منصوب شد


با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، روز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، مهندس محمودرضا کفاش به سمت مشاور پارک علم و فناوری خراسان رضوی در حوزه مراکز رشد و نوآوری بسیج استان منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، با صدور حکمی از سوی دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، مهندس محمودرضا کفاش به سمت "مشاور پارک علم و فناوری خراسان رضوی در حوزه مراکز رشد و نوآوری بسیج استان" منصوب شد.

شرح حکم:لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات