فهرست منتور
سید محمدامین حسامی

سید محمدامین حسامی

 • فریلنسر تولید محتوا و مدیر تولید محتوای مجموعه محتواسازان
نرگس غلامی

نرگس غلامی

 • مدرس دانشگاه، مدیر مجموعه محتواسازان
امیرحسین علیشاهی

امیرحسین علیشاهی

 • مدیر سایت لرنیاتو 
محمد محمدی فر

محمد محمدی فر

 • مدرس Art بازی سازی
محمد آکوچکیان

محمد آکوچکیان

 • مدیر توسعه کارآفرینی هاب اصفهان
محمدرضا قبادی

محمدرضا قبادی

 • مدیرعامل نوین تک
کیارش عباس زاده

کیارش عباس زاده