فهرست منتور
آیدا خدیوی فرد

آیدا خدیوی فرد

 • مدیرمحصول مدیریت مالی شخصی فانوس
وحید صیامی

وحید صیامی

 • کارشناس صنعت بیمه الکترونیکی
محمد قاسمی

محمد قاسمی

 • مدیرعامل سوشیانت
فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

 • مدیرعامل سهامیاب
سهیل نیکزاد

سهیل نیکزاد

 • عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین
صابر خسروی

صابر خسروی

 • مشاور نوآوری
علیرضا هوشمند

علیرضا هوشمند

 • هم بنیان گذار رویداد فیناپ
مریم فریدشاد

مریم فریدشاد

 • هم بنیان گذار رویداد فیناپ
عادل طالبی

عادل طالبی

 • استراتژیست کسب و کارهای آنلاین
بابک نقاش

بابک نقاش

امیر حسین زاده

امیر حسین زاده

 • مدير داخلى مجموعه ى اينوستلند