فهرست منتور
محمد گرویی

محمد گرویی

آیدا خدیوی فرد

آیدا خدیوی فرد

 • مدیرمحصول مدیریت مالی شخصی فانوس
آرش گیتی

آرش گیتی

 • موسس و طراح محصول وندار
امیر مستکین

امیر مستکین

 • مدیر ارشد دیجیاتو
روزبه شاهرخی

روزبه شاهرخی

 • مشاور کارآفرینی و تجاری سازی
وحید صیامی

وحید صیامی

 • کارشناس صنعت بیمه الکترونیکی
محمد قاسمی

محمد قاسمی

 • مدیرعامل سوشیانت
فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

 • مدیرعامل سهامیاب
سهیل نیکزاد

سهیل نیکزاد

 • عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین
صابر خسروی

صابر خسروی

 • مشاور نوآوری
علیرضا هوشمند

علیرضا هوشمند

 • هم بنیان گذار رویداد فیناپ
مریم فریدشاد

مریم فریدشاد

 • هم بنیان گذار رویداد فیناپ