فهرست منتور
میر سهیل نیک زاد

میر سهیل نیک زاد

 • عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین
آرمان صفایی

آرمان صفایی

 • توسعه کسب و کار یکتانت
حسان اعتمادی

حسان اعتمادی

 • مشاوره مذاکره، فروش و بازاریابی-مدیر بازاریابی دلینو
 • تهران-تهران
احسان طریقت

احسان طریقت

 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ و توسعه فردی-مدیر بازاریابی محتوایی کاله
 • تهران-تهران
یونس یونسیان

یونس یونسیان

 • فعال اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، منتور و دکتری علم اطلاعات و داده
 • سمنان-شاهرود
جواد حاتمی

جواد حاتمی

 • عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
پانته آ عسکریان

پانته آ عسکریان

 • بنیانگذار و مدیرعامل آوابرید