فهرست منتور
علیرضا عبادوز

علیرضا عبادوز

 • بنیان‌گذار استارتاپ کافه گلدون
علی صدرالدینی

علی صدرالدینی

سیدمهدی خلیق رضوی

سیدمهدی خلیق رضوی

 • مدیرعامل همتک
محمد گرویی

محمد گرویی

فرزاد اسکندری

فرزاد اسکندری

 • مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه کردستان
 • کردستان-
یونس یونسیان

یونس یونسیان

 • نویسنده، فعال اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، منتور و دکتری علم اطلاعات و داده
 • سمنان-شاهرود
محمد رضا نوروزی

محمد رضا نوروزی

 • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا، مدیرعامل آتی نگر
محمد جواد صمدی راد

محمد جواد صمدی راد

 • مدیر فنی پروژه ققنوس
آرش گیتی

آرش گیتی

 • موسس و طراح محصول وندار
میر سهیل نیک زاد

میر سهیل نیک زاد

 • عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین
آرمان صفایی

آرمان صفایی

 • توسعه کسب و کار یکتانت
حسان اعتمادی

حسان اعتمادی

 • مشاوره مذاکره، فروش و بازاریابی-مدیر بازاریابی دلینو
 • تهران-تهران
احسان طریقت

احسان طریقت

 • مشاوره دیجیتال مارکتینگ و توسعه فردی-مدیر بازاریابی محتوایی کاله
 • تهران-تهران