فهرست رییس
شقایق حق جوی جوانمرد

شقایق حق جوی جوانمرد

  • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کتایون سپهری

کتایون سپهری

فرزین حق پرست

فرزین حق پرست

پدرام تابان

پدرام تابان

  • مدیر مرکز واحدهای فناور سمنان
  • سمنان-
محمدمهدی لطفی

محمدمهدی لطفی

  • عضو هيئت مديره
فرزاد اسکندری

فرزاد اسکندری

  • مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه کردستان
  • کردستان-
خالد سعیدی

خالد سعیدی

  • رییس پارک علم و فناوری كردستان
کامران ایوبی

کامران ایوبی

  • مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان
  • کردستان-