فهرست مدیر روابط عمومی
علی بنایی

علی بنایی

مهرین نظری

مهرین نظری

 • مدیر روابط عمومی نیک استارتر
بهداد مرسلپور

بهداد مرسلپور

 • مدیر روابط عمومی
ایمان جلیلی

ایمان جلیلی

 • مدیر مارکتینگ و ارتباطات
پیمان گل‌وردی

پیمان گل‌وردی

 • مدیر روابط عمومی
نیما ذبیح‎اله‎زاده

نیما ذبیح‎اله‎زاده

 • مدیر داخلی و مدیر منابع انسانی
مریم یوسف نژاد

مریم یوسف نژاد

 • مسئول روابط عمومی
محمدمهدی زینالی

محمدمهدی زینالی

 • مسئول شبکه‌های اجتماعی و روابط عمومی
فهیمه سهرابی

فهیمه سهرابی

علی صدرالدینی

علی صدرالدینی

نازنین معتضدی

نازنین معتضدی