فهرست داور
پیام پورمیرزا

پیام پورمیرزا

  • مدیر عامل شرکت MAHFA WORLD RESOURCES
رضا  الفت نسب

رضا الفت نسب

  • عضو اصلی هیئت مدیره
اسماعیل قادری فرد

اسماعیل قادری فرد

  • رئیس مرکز توسعه فناوری­های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
میلاد  نوری

میلاد نوری

  • بنیان‌گذار توکانتک و پونز
امیر ملک‌پور

امیر ملک‌پور

  • معاون فناوری و نوآوری پارک گیلان
جلیل خاوندکار

جلیل خاوندکار

  • مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری استان زنجان
توحید علی اشرفی

توحید علی اشرفی