فهرست سخنران
امیر مستکین

امیر مستکین

 • مدیر ارشد دیجیاتو
میلاد اسلامی زاده

میلاد اسلامی زاده

 • موسس و مدیرعامل نویسش
توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

مهران کرمی

مهران کرمی

 • مدیرعامل هاب اصفهان و مشاور نوآوری همراه‌اول
 • تهران-تهران
حامد حامدیان

حامد حامدیان

 • مدیر توسعه اکوسیستم کارآفرینی
محمد گرویی

محمد گرویی

سامان صادق زاده

سامان صادق زاده

 • مدرس و مشاور بازاریابی دیجیتال و هوش مصنوعی
 • تهران-تهران
مسعود یحیی آبادی

مسعود یحیی آبادی

 • مشاور اداره کار و ارزیاب رسمی حوزه منابع انسانی
مژگان ظریف

مژگان ظریف

 • ارزیاب اعتباربخشی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران
بهار مدیری

بهار مدیری

 • مدیر کسب و کارهای الکترونیک گروه خسرومدیساطب
اکبر باشی زاده

اکبر باشی زاده

 • مدیر مهندسی آروین پژوهان نور
نوید عزیزی

نوید عزیزی

 • مدیر فروش نیوشا
حسام مشایخی

حسام مشایخی

 • مدیر ماینینگ آی‌تی کاشفی