فهرست استارتاپ شهر شیراز
تکتازتکتاز

تکتاز

تکتاز ، پیشتاز در فناوری

فروشگاه اینترنتی عسلفروشگاه اینترنتی عسل

فروشگاه اینترنتی عسل

تهیه انواع عسل طبیعی از زنبورستان و بدون واسطه

رکلارکلا

رکلا

رکلا یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطبنرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب نرم افزاری است که بصورت اختصاصی جهت نوبت دهی یک مطب ، درمانگاه ...

آنتیک چیآنتیک چی

آنتیک چی

آنتیک چی یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد

آی تراکتآی تراکت

آی تراکت

آی تراکت یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد

کانون ترجمانکانون ترجمان

کانون ترجمان

کانون ترجمان یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد

باسکولباسکول

باسکول

باسکول بازار عمده خرید و فروش محصولات کشاورزی

مهبانمهبان

مهبان

سامانه آموزش و اعطای ابزارهای فروش بیمه

پارس ترنسپارس ترنس

پارس ترنس

پارس ترنس: سایت ترجمه تخصصی و تولید محتوا

برناتکبرناتک

برناتک

ایستارو، رباتی که معلولان‌(قطع نخاع) بدون کمک بلند میشوند، روی پای خود حرکت میکنند و کار های روزمره را انجام ...

بیمه اپبیمه اپ

بیمه اپ

بیمه اپ یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد

نتوتیکنتوتیک

نتوتیک

یوزرمنیجر فارسی برای مدیریت شبکه نتوتیک های مبتنی بر میکروتیک

تخفیف بازانتخفیف بازان

تخفیف بازان

تخفیف بازان یک بستر فروشگاهی است که به واسطه آن دادو ستدهای تجاری توسط خدمات دهنده گان با فروش کوپن ...

چیکاوچیکاو

چیکاو

چیکاو یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد