آموزش هنری های دستی به همراه فروش مواداولیه و ابزار آموزش ها
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی

مدوپیا

مدوپیا

  • موتور جستوجوی لباس و پوشاک از میان فروشگاه های آنلاین و فیزیکی وهمچنین سیستم پیشنهاد ...
رنگیتر

رنگیتر

  • فروشگاه آنلاین
گروه خدمات طراحی لباس زایکون

گروه خدمات طراحی لباس زایکون

  • ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و تولید پوشاک در دپارتمان تخصصی طراحی