اکوسیستم در تابستان 1396 به عنوان یک پایگاه خبری در حوزه کارآفرینی و استارتاپی ایران فعالیت خود را آغاز نمود. پس از 18 ماه فعالیت، اکوسیستم به یک مجموعه ای فراتر از یک پایگاه خبری معمول تبدیل شد و بر این باوریم که آن را آیینه تمام قد فضای کسب و کارهای نوپا، کارآفرینی و نوآوری کشور تبدیل نماییم.

هدف ما تبدیل اکوسیستم به آیینه تمام نمای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری ایران به معنای واقعی است. معتقدیم کارآفرینی از دانشگاهها شروع می شود و لذا دانشگاهها را به عنوان نقطه شروع کارآفرینی ایران در نظر گرفته ایم و در کنار بازیگرانی مانند پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده ها، در نهایت استارتاپها هستند که کارنامه فعالیتهای کل اکوسیستم را به نمایش میگذارند.

در اکوسیستم ما تجربه مجموعه سیویلیکا در مدیریت دادههای عظیم دانشگاهی و علم سنجی و رتبه بندی دانشگاهها را استفاده کردیم تا علاوه بر پوشش یکی از کمبودهای اصلی رتبه بندی دانشگاهها، که نبود داده های قابل اعتماد در کارآفرینی و نوآوری است، بتوانیم به هدف اصلی اکوسیستم که شفافیت در کسب و کارهای نوپا است برسیم.

می دانیم که فضای کسب و کار نوپای ایران، به دلیل حضور بازیگری به نام "دولت" با اکوسیستم کارآفرینی کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت و غیرقابل پیش بینی است. حمایتهایی که توسط دولت از کسب کارها می شود، هم می تواند بسیار مفید باشد و هم می تواند سرآغاز فساد و رانت در این فضای جوان شود. ما در کنار همه ارکان و اجزاء اکوسیستم کارآفرینی ایران، تلاش میکنیم تا هر آنچه اتفاق می افتد را به تصویر کشیده و رصد نماییم.

مهدی وجودی

مهدی وجودی

  • هم بنیان گذار
مهران کرمی

مهران کرمی

  • هم بنیان گذار
توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

  • هم بنیان گذار
میثم شیرازی

میثم شیرازی

  • مدیر فنی اکوسیستم
دنیای تبلیغات

دنیای تبلیغات

  • تنها پایگاه رسمی تبلیغات، بازاریابی و برند در ایران
تکراتو

تکراتو

  • اخبار روز تکنولوژی
اخبار رسمی

اخبار رسمی

  • اخبار رسمی یک استارتاپ در شهر تهران می باشد