مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

مرکز رشد یا انکوباتور ، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تاسیس می شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت های جدید را فراهم می کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می شود. مراکز رشد واحدهای فناوری، زير ساختها و خدمات پشتيبانی لازم برای کاهش ريسک شروع به کار اين شرکتهای نوپا را ارايه می کنند تا اين شرکتهای نوپا رشد يافته و بتوانند به اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری خود برسند. ره آورد و نتيجه کار مراکز رشد از حمايت از شرکت های نوپای فناور عبارت است از: • اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصيلان دانشگاهی • بهبود وضعيت صنعتی کشور از طريق تزريق ايده های نوی دانش محور به آن و در نتيجه افزايش توان رقابت پذيری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی • وارد کردن سرمايه و پول به بدنه دانشگاه ها در راستای حمايت از روند تحقيقات دانشگاهی از طريق تجاری کردن نتايج تحقيقات علمی دانشگاه در مراکز رشد دو دوره مختلف جهت متقاضيان مرکز ارايه می شود: • دوره پيش رشد: دوره ای است حداکثر 6 ماهه، که در آن به افراد و يا گروه های مستعدی که دارای ايده هاي جديد صنعتی دانش محور هستند، مشاوره و آموزشهای لازم جهت آشنايی با بازار، تکميل برنامه کسب و کار، تثبيت ايده کاری و ايجاد هويت مستقل حقوقی داده می شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتی اين واحدها می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد و حضور در دوره رشد شوند. • دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله، که در طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فرصت دارند ايده محوری خود را به محصول و يا خدمات قابل ارايه در بازار مصرف تبديل نموده و آماده ورود به بازار رقابتی شوند. ايجاد يک مرکز رشد واحدهای فناوری در دانشگاه هرمزگان با توجه به تجربيات گذشته و توانمندی های دانشگاه در ابعاد مختلف علمی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و در سال 1386 موافقت اصولی برای تاسيس اين مرکز رشد حاصل شد. مرکز رشد دانشگاه هرمزگان با در اختيار قرار دادن امکانات و خدمات مورد نياز به صاحبان ايده و شرکتهای کوچک و متوسط نوپای فناور، هزينه های شروع به کار آنها را پايين آورده و ريسک شکست اين واحدها را کاهش می دهد و از طرف ديگر با برگزاری کلاسهای متعدد و ارايه مشاوره های مختلف مديريتی، بازاريابی، حقوقی و تخصصی، ضعفهای ساختاری و سيستمی اين شرکتها را جبران کرده، راه را برای پرورش ايده ها و تجاری سازی آن ها هموار می سازد.

اولویت­ها:

بر اساس رسالت مرکز رشد در ارتقای سطح علم و توسعه فن آوری با توجه به نیازهای استان و با عنایت به ضرورت این موضوع ، مرکز رشد علاوه بر اولویت های ذیل از هر گونه ایده و طرح فناورانه با موضوعات استقبال و حمایت می کند.

1.      توسعه و کاربردی کردن فن آوری نانو در استان

2.      فناوری های نوین در صنایع دریایی مانند کشتی سازی و صنایع شیلات و ....

3.      انرژی های تجدید پذیر

4.      استحصال و مدیریت آب

5.      صنایع فلزی(صنایع فولاد، آلومنیوم و ...)

6.       بهینه سازی انرژی

7.      مهندسی معکوس

8.      طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی( به خصوص تجهیزات مورد نیاز دانشگاه)

9.      پدافند غیر عامل