الکام استارز

الکام استارز

در سال ۹۸ شتابدهی الکام استارز با تغییر رویکرد مثبت سازمان نظام صنفی رایانه ای از برنامه محدود اتاق شتاب به پاویون شتاب تغییر کرده است. هدف از رویکرد جدید هم افزایی شتابدهنده ها در یک فضای متمرکز و تجمیع امکانات الکامپ برای اطلاع رسانی و هدایت بازدیدکنندگان و پاسخگویی به نیازهای حوزه شتابدهی در یک فضای ویژه بوده است. از بین شتابدهندهایی که برنامه خود را ارائه دادند، 6 شتابدهنده برای حضور در پاویون شتاب انتخاب شده اند. تمرکز شتابدهنده ها بر جذب تیم های مستعد، منتورینگ و آماده سازی تیم ها برای جذب سرمایه خواهد بود.

افراد و تیم‌های متقاضی خدمات شتابدهی می‌توانند در طول مدت برگزاری نمایشگاه با مراجعه حضوری به پاویون شتاب واقع در سالن ۷ از خدمات هر یک از شتابدهنده‌ها بهره‌مند شوند. برنامه‌های ویژه شتابدهنده‌ها برای این رویداد از طریق کانال‌های رسمی الکام استارز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نظرات