مرکز فناوری و نوآوری سینتک

مرکز فناوری و نوآوری سینتک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر قزوین می باشد

 

 

 

مرکز فناوری و نوآوری سینتک در سال 1390 و با تجمیع کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افتتاح شد. این مرکز با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین اکوسیستم های کارآفرینی دانشگاهی کشور و با ماموریت خلق یک اقتصاد پر جنب و جوش برآمده از نوآوری و تحقیقات، فعالیت های خود را دنبال می کند.

مراکز تحقیقاتی که محور اصلی شکل گیری این مجموعه است خود شامل 5 مرکز تحقیقات مستقل که به ترتیب شکل گیری عبارتند از قطب علمی رباتیک (مرکز تحقیقات مکاترونیک) با 11 آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه های روباتیک، کنترل، هوش مصنوعی و نرم افزار و مرکز تحقیقات مهندسی مکانیک و توسعه خودرو در حوزه های وسایل نقلیه پاک و تکنولوژی مرتبط همچون مدیریت باتری و مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری و مرکز  تحقیقات علوم همگرا شامل آزمایشگاه علوم شناختی، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی و و آزمایشگاه بازیسازی کاسپین  می باشد."

هم چنین شتابدهنده  کسب و کارهای نرم افزاری سورس از سال 1393 و شتابدهنده هکسین با محوریت توسعه کسب و کارهای سخت افزاری در سال 1397 پذیرش و حمایت از طرح های استارتاپی را آغاز نموده است.

مرکز رشد این مجموعه نیز در راستای تکمیل زنجیره ی حمایت از فرآیند کارآفرینی از هسته های فناور و شرکت های نوپا با اراِه تسهیلات مادی و معنوی متنوع در بازه های زمانی 3 تا 5 ساله اقدام به پذیرش و پشتیبانی از طرح های دانش محور می کند.