حمل ۲۴ حمل ۲۴

حمل ۲۴

سامانه اعلام بار اینترنتی

لینک اکسپرس لینک اکسپرس

لینک اکسپرس

لینک اکسپرس یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

سکان سکان

سکان

تصمیم‌های ارزشمند داده محور برای ناوگان

تیکو تیکو

تیکو

تیکو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

تینکست تینکست

تینکست

راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

چارچرخ چارچرخ

چارچرخ

سامانه مدیریت خدمات امداد خودرو

بیجک بیجک

بیجک

جابجایی بار نقطه به قطه

بادسان بادسان

بادسان

بادسان یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد

اسپید اسپید

اسپید

سامانه هوشمند توزیع و حمل و نقل

برفس برفس

برفس

ارسال بسته، نامه و بار توسط مسافر

سموبار سموبار

سموبار

سموبار یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

اوبار اوبار

اوبار

سامانه هوشمند حمل بار

فرانگر فرانگر

فرانگر

یک راه ساده تر، همواره در راستای رفع نیاز در صنعت گردشگری ...