فهرست مرکز نوآوری و فناوری
  • 53 مورد

موسسه دانش و نوآوری کیا

یک موسسه خصوصی با فعالیت غیر تجاری در تحقیق و توسعه سیستمهای مدیریت

مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

نکسترانکسترا

نکسترا

نکسترا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

شتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکثشتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکث

شتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکث

شتابدهنده اینومکث از سال ۱۳۹۵ با رویکرد ترویج مفاهیم اکوسیستم نوآوری و راهکارهای موفقیت تیم‌های استارتاپی فعالیت خود را آغاز ...

آی فینکآی فینک

آی فینک

مرکز نوآوری تخصصی فینتک

فضای کار اشتراکی Work Factoryفضای کار اشتراکی Work Factory

فضای کار اشتراکی Work Factory

فضای کار اشتراکی Work Factory یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر کرج می باشد

آی فینکآی فینک

آی فینک

مرکز نوآوری تخصصی فینتک

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرزکارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز به عنوان هاب نوآوری در استان البرز از سال ۱۴۰۰ شروع به فعالیت نموده، ...

مرکز نوآوری و توسعه بین المللی آمامرکز نوآوری و توسعه بین المللی آما

مرکز نوآوری و توسعه بین المللی آما

مرکز نوآوری و توسعه بین المللی آما یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

هم آواهم آوا

هم آوا

هم آوا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

کارخانه نوآوری و شتابدهی مادکارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

کارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

اولین شتابدهنده تخصصی فراورده های دارویی کشور

ایوان فناوری و نوآوری افراایوان فناوری و نوآوری افرا

ایوان فناوری و نوآوری افرا

ایوان فناوری و نوآوری افرا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر پردیس می باشد

مرکز کارآفرینی، نوآوری و شکوفایی دانشگاه آیت الله بروجردی

مرکز کارآفرینی، نوآوری و شکوفایی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) به عنوان زیرمجموعه‌ای از معاونت پژوهشی در راستای تسهیل ...

مرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریزمرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز

مرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز

مرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تبریز می باشد