پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از ارکان سه گانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه و تجاری سازی فناوری های سخت و نرم و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان می باشند. نقش بی بدیل پارک ها در پیشرفت و تعالی کشور ضرورت تأسیس فراگیر آن ها در همه استان ها را ایجاب می کند.
پارک علم و فناوری استان قم به عنوان نهاد سازمان حامی توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در سطح استان قم، با ساختار مصوّب و کارشناسان جوان فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۱ آغاز کرد و مصمم است به عنوان رکن تعیین کننده فناوری و اقتصاد دانش محور استان قم تبدیل شود. با توجه به ظرفیت های این پارک در حمایت از مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، تبدیل دانش به محصول، ارائه فناوری به بازار و صنعت، ایجاد درآمد، و گسترش اشتغال با تکیه بر تخصص و نوآوری فناوران و صنعتگران استان، میتوان پارک علم و فناوری استان قم را پیشگام در پیشرفت و تعالی استان مبتنی بر کسب و کارهای دانش بنیان و تولید فناوری تقاضا محور دانست. پارک علم و فناوری استان قم هم اکنون دارای دو مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی و مرکز رشد واحدهای فناور و مدیریت امور موسسات است.

اهداف کلان
از جمله مهمترین اهداف و ماموریت های پارک علم و فناوری قم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
– ایجاد اشتغال و تولید ثروت از طریق تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان
– ارتقای سطح علمی و فناوری استان قم از طریق توسعه موسسات و شرکت های خصوصی دانش بنیان
– حمایت از تجاری سازی ایده های نوآورانه در عرصه علوم انسانی و فناوری های نرم
– بهبود صنایع و محصولات داخلی از طریق تزریق فناوری های نو و دستاوردهای علمی ناشی از تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی و حوزوی.

جامعه هدف
– مخترعان، نوآوران، پژوهش گران، و فناوران
– دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز عالی پژوهشی و…
– گروه های تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی دارای طرح های کاربردی و تقاضا محور
– شرکت ها و مؤسسات خصوصی دانش محور
– واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع و کارخانجات
– شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی
– مراکز تحقیقاتی کاربردی و صنعتی
– موسسات فرهنگی و هنری
– سرمایه گذاران در حوزه تولیدات فناورانه و محصولات و خدمات دانش بنیان