فهرست استارتاپهای حوزه مراقبتهای بهداشتی
  • 117 مورد
همدل مشاورهمدل مشاور

همدل مشاور

ما به شما کمک میکنیم از این دوران سخت با قدرت عبور ...

نوا مشاورنوا مشاور

نوا مشاور

نوا مشاور یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نام نیکونام نیکو

نام نیکو

انتخاب آسان اسم برای فرزند خود با استفاده از نام نیکو

تلیارتلیار

تلیار

اپلیکیشن مشاوره روانشناسی

جنودیپجنودیپ

جنودیپ

جنودیپ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

مشورپمشورپ

مشورپ

مشورپ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطبنرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب نرم افزاری است که بصورت ...

آریا مد تورآریا مد تور

آریا مد تور

آریا مد تور یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

بشقاببشقاب

بشقاب

بشقاب یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

میگری واچمیگری واچ

میگری واچ

طراحی و توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت تسهیل خدمات ...

وی کلینیک(فن افزار دانش)وی کلینیک(فن افزار دانش)

وی کلینیک(فن افزار دانش)

از دکتر خودت، اینترنتی نوبت بگیر!

ویزیتم ویزیتم

ویزیتم

نوبت دهی آنلاین تمامی دکترهای کشور

مشاوره پزشکی هاسپیتلمشاوره پزشکی هاسپیتل

مشاوره پزشکی هاسپیتل

با اپلیکیشن هاسپیتل در هر ساعت شبانه روز از هرجاى دنیا با ...