فهرست استارتاپهای حوزه داروسازی
  • 2 مورد
شرکت دانش بنیان فناوری نانو دارو البرزشرکت دانش بنیان فناوری نانو دارو البرز

شرکت دانش بنیان فناوری نانو دارو البرز

تولید و کاربرد ترکیب نانوکورکومین در حوزه دارویی، بهداشتی، آرایشی و غذایی

مفید طب مفید طب

مفید طب

مفید طب یک استارتاپ در شهر مشهد می باشد