گزارش دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و ...

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در ت اریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار ...

ادامه خبر
گزارش نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و ...

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. ...

ادامه خبر
ما داغدار جوانان این مرز و بوم هستیم

ما داغدار جوانان این مرز و بوم هستیم

سال‌هاست اتخاذ تصمیمات غلط جوانان این مرز و بوم را ناامید کرده‌است. قطعاً تکرار چنین اتفاقات ناگواری در ناامید کردن ...

ادامه خبر
نشست خبری بررسی وضعیت اتحادیه کسب و کار فضای مجازی

نشست خبری بررسی وضعیت اتحادیه کسب و کار فضای مجازی

شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ نشست خبری به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران با حضور هیئت‌مدیره ...

ادامه خبر
گزارش هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و ...

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار شد. ...

ادامه خبر
گزارش ششمین جلسه هیئت‌مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش ششمین جلسه هیئت‌مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و در ...

ادامه خبر
گزارش هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و ...

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. ...

ادامه خبر
مصوبات ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی

مصوبات ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و در ...

ادامه خبر
روزنامه رسمی هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

روزنامه رسمی هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کارهای ...

باستناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران وسایر مدارک ارسالی ...

ادامه خبر
گزارش پنجمین جلسه هیئت‌مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش پنجمین جلسه هیئت‌مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. ...

ادامه خبر
فراخوان طراحی، اجرا، پیاده‌سازی و نگهداری وب‌سایت جدید انجمن

فراخوان طراحی، اجرا، پیاده‌سازی و نگهداری وب‌سایت جدید انجمن

به اطلاع می‌رساند انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران) در نظر دارد طراحی، اجرا، پیاده‌سازی و ...

ادامه خبر
گزارش دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم

گزارش دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. ...

ادامه خبر
گزارش سومین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش سومین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و ...

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. ...

ادامه خبر
گزارش چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

گزارش چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم و ...

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. ...

ادامه خبر