فهرست سرمایه گذار
  • 49 مورد
صبا ایده صبا ایده

صبا ایده

خلق بهترین تجربه کاربری و ارزش آفرینی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی

شزان شزان

شزان

شتابدهنده تخصصی فعال در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و محیط زیست

آتی نگر سپهر ایرانیان آتی نگر سپهر ایرانیان

آتی نگر سپهر ایرانیان

آتی نگر سپهر ایرانیان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

چشم انداز تجارت بدان چشم انداز تجارت بدان

چشم انداز تجارت بدان

نمایش تحلیل اطلاعات شرکت های بورس ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا

سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا

پیوند دهنده سرمایه گذاران با تجربه و کارآفرینان منتخب

صندوق زیست فناوری صندوق زیست فناوری

صندوق زیست فناوری

سرمایه گذار حوزه سلامت و زیستی

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز یک سرمایه گذار در شهر قم می باشد

حرکت اول حرکت اول

حرکت اول

سرمایه گذار خطر پذیر

فناپ فناپ

فناپ

فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

۱۰۰ استارتاپ ۱۰۰ استارتاپ

۱۰۰ استارتاپ

سرمایه گذاری، شتابدهی و تسهیلگری

عظیم کالا عظیم کالا

عظیم کالا

شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطر پذیر و نیز کارخانه تولید ایده

فاخر فاخر

فاخر

بستر موفقیت ایده های نوین

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد