ماموریت تیم برگزاری رویداد نوآفرینان کمک به بهتر برگزار شدن رویداد ها، صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش کیفیت رویدادهاست.

جشنپ

جشنپ

  • یکی از روز های مهم برای هر شخصی روز تولد اوست . تم تولد، کیک ...
ایوند

ایوند

  • سامانه ای برای ایجاد، مدیریت، انتشار و فروش بلیت رویداد در ایران
ایسمینار

ایسمینار

  • پلتفرم تخصصی مدیریت و فروش وبینار