ماموریت تیم برگزاری رویداد نوآفرینان کمک به بهتر برگزار شدن رویداد ها، صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش کیفیت رویدادهاست.

سروناز آرین فر

سروناز آرین فر

  • مدیرعامل
مهدی یوسفی نیا

مهدی یوسفی نیا

  • مدیر روابط عمومی
ایوند

ایوند

  • سامانه ای برای ایجاد، مدیریت، انتشار و فروش بلیت رویداد در ایران
جشنپ

جشنپ

  • یکی از روز های مهم برای هر شخصی روز تولد اوست، که برگذاری همچین جشنی ...
راجعون

راجعون

  • راجعون یک استارتاپ در شهر تهران می باشد