دنیا کوچک است و همه چیز ممکن... و این تنها آغاز راه است. مهم نیست کسب و کار شما در چه مرحله‌ای قرار دارد یا چقدر نیرو، سرمایه و منابع در اختیار دارید. هاب برای رشد ایده‌های نوآورانه دیجیتالی کنار شماست. شرکت هوشمند اول بهشتی (هاب) فعاليت رسمی خود را با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) از سال ۱۳۹۶ آغاز نمود تا با به کارگیری قابلیت‌های علمی و تجربیات صنعتی این دو نهاد، در توسعه کسب و کارهای دیجیتالی نقش آفرینی نماید. هاب با تسهیل دسترسی به امکانات مالی، فناوری‌های پایه و پلتفرمی، و ایده‌های نوین تجاری، با محور شتابدهی کسب و کارهای نوپا، به دنبال خلق ارزش در زیست‌بوم اقتصاددیجیتال کشور است.