بوت کمپ هوش مصنوعی

بوت کمپ هوش مصنوعی

اهداف بوت کمپ هوش مصنوعی

توسعه مدل کسب و کار حول سرویس‌های هوش مصنوعی

تربیت تیم‌های کارآفرین برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی – یادگیری عمیق

توسعه پلتفرم‌های سرویس‌دهی در حوزه هوش مصنوعی

معرفی علاقه‌مندان و فعالان حوزه‌های مدیریت و بازاریابی به تیم‌ها و متخصصان هوش مصنوعی به منظور توسعه آن‌ها و تبدیل شدن به کسب و کار حوزه هوش مصنوعی

انتخاب چند تیم برای سرمایه‌گذاری

معرفی متخصصان هوش مصنوعی به کسب و کارهای مطرح دیجیتال

شبکه‌سازی و ارتقاء اکوسیستم

آموزش متخصصین و دانشجویان کامپیوتر برای فراگیری روش‌های نوین هوش مصنوعی – یادگیری عمیق

جوایز و مزایای شرکت در بوت‌ کمپ

بهره مندی از تجارب و منتورشیپ منتورهای حرفه‌ای
دریافت بذرمایه (Seed Money) و ورود به شتابدهنده همتک
بهره‌مندی از اسمارت مانی (زیرساخت‌های مختلفی که از طرف شتاب‌دهنده همتک فراهم خواهد شد)
به منظور پیشبرد ایده‌های مطرح شده در پیچ دک اول (مجازی)

نظرات