مکتب شریف به عنوان اولین مدرسه‌ی برنامه‌نویسی در ایران با هدف توسعه‌ی دانش نرم‌افزاری در کشور و تأمین نیازمندی‌های نیروی انسانی خود و شرکت‌های فناوری اطلاعات، تربیت جوانان متعهد و علاقه‌مند به پیشرفت در عرصه‌ی فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است. حضور انبوه جوانان مستعد و جویای کار که نیازمند آموزش و راهنمایی صحیح در این عرصه هستند، مهم‌ترین انگیزه‌ی ما برای گام برداشتن در این مسیر است.

محمدرضا رحمانی

محمدرضا رحمانی

 • مدرس پایتون
علی نوری

علی نوری

 • مدیر محصول
سجاد کمانی

سجاد کمانی

 • مدرس طراحی و تجربه کاربری
محسن فدایی

محسن فدایی

 • مدرس پایتون
مهران عصاری

مهران عصاری

 • مدرس تجربه کاربری
رامین افهمی

رامین افهمی

 • مدرس برنامه نویسی وب
محمد شبیری

محمد شبیری

 • مدرس رابط کاربری
محمدحسین احمدی

محمدحسین احمدی

 • مدرس الگوهای نرم افزاری
محمدرضا بشارتی

محمدرضا بشارتی

 • مدرس الگوهای نرم افزاری
محمدعلی کارگر

محمدعلی کارگر

 • مدیرعامل
امین حائری

امین حائری

 • مدیر کسب و کار