فهرست استارتاپهای حوزه خرید اجتماعی
  • 2 مورد
بیزیکت(ارزش آفرینان عصر اینترنت)بیزیکت(ارزش آفرینان عصر اینترنت)

بیزیکت(ارزش آفرینان عصر اینترنت)

ایجاد رونق برای کسب و کارها، با شبکه اجتماعی و پیام‌رسان منحصربه‌فرد، ...

بابزبابز

بابز

خبررسان تخفیف های مجاورتی