فهرست استارتاپهای حوزه گلها
  • 7 مورد
دیجی باغدیجی باغ

دیجی باغ

آموزش در زمینه تولید و نگهداری گیاهان زینتی

گل فروشی آنلاین گندم گل فروشی آنلاین گندم

گل فروشی آنلاین گندم

گل فروشی آنلاین گندم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

گُل‌سِتانگُل‌سِتان

گُل‌سِتان

ما سعی داریم تا با حذف واسطه های غیر ضرور فاصله بین ...

گلبیشهگلبیشه

گلبیشه

گل فروشی آنلاین در سراسر ایران

بنچینوبنچینو

بنچینو

فروشگاه اینترنتی اشتراک گل

گل‌آفگل‌آف

گل‌آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

مستر‌ کاکتوسمستر‌ کاکتوس

مستر‌ کاکتوس

فروش اینترنتی گل و گیاه