فهرست استارتاپهای حوزه بلیط فروشی
  • 2 مورد
تیکت (تیک۸)تیکت (تیک۸)

تیکت (تیک۸)

تیک ۸ در حوزه فروش بلیط های تئاتر، کنسرت، سینما، نمایش کمدی

مستر بلیطمستر بلیط

مستر بلیط

مستر بلیط یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد