فهرست استارتاپهای حوزه بلیط فروشی
  • 5 مورد
ایونت سنترایونت سنتر

ایونت سنتر

سامانه ثبت رویداد و فروش بلیت

پول تیکتپول تیکت

پول تیکت

پول تیکت یک استارتاپ در شهر مشهد می باشد

آسونیکآسونیک

آسونیک

آسونیک یک استارتاپ در شهر کرج می باشد

تیکت (تیک۸)تیکت (تیک۸)

تیکت (تیک۸)

تیک ۸ در حوزه فروش بلیط های تئاتر، کنسرت، سینما، نمایش کمدی

مستر بلیطمستر بلیط

مستر بلیط

مستر بلیط یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد