فهرست استارتاپهای حوزه بازی های ویدیویی
  • 1 مورد
استودیو بازی‌ سازی آنبانداستودیو بازی‌ سازی آنباند

استودیو بازی‌ سازی آنباند

تولید کننده بازیهای ویدیویی، کتاب تعاملی، شبیه ساز