فهرست استارتاپهای حوزه فضای ذخیره ابری
  • 2 مورد
شرکت رایانش ابری پیشروشرکت رایانش ابری پیشرو

شرکت رایانش ابری پیشرو

شرکت دانش‌بنیان رایانش ابری پیشرو ارائه دهنده خدمات IaaS و PaaS به ...

پارس لوکاپارس لوکا

پارس لوکا

ذخیره سازی ابری