فهرست استارتاپهای حوزه خدمات مبتنی بر مکان
  • 4 مورد
ترکولاترکولا

ترکولا

سکوی هوشمند ارائه‌ی خدمات موقعیت‌یابی و ردیابی در محیط‌های داخلی و فضاهای ...

ایندورلیایندورلی

ایندورلی

بستر یکپارچه خدمات مکان یابی و ردیابی و مسیریابی

ایندوریاایندوریا

ایندوریا

موقعیت‌یابی و جهت‌یابی داخل ساختمان

کاریوکاریو

کاریو

اپلیکیشن کارشویی بدون آب