فهرست استارتاپهای حوزه کتابهای الکترونیک
  • 6 مورد
بوکاروبوکارو

بوکارو

سرویس مطالعه‌ی خلاصه کتاب

بوکتبوکت

بوکت

بوکت یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

فیدیبوفیدیبو

فیدیبو

فروشگاه قانونی کتاب های الکترونیکی و صوتی

طاقچهطاقچه

طاقچه

دانلود کتاب و کتاب صوتی

دوزلی بوکدوزلی بوک

دوزلی بوک

دوزلی بوک، پلتفرم ساخت کتاب داستان اختصاصی کودک

بوکاپوبوکاپو

بوکاپو

دریچه‌ای به خلاصه کتاب های روز دنیا