فهرست استارتاپهای حوزه کتابهای الکترونیک
  • 4 مورد
طاقچهطاقچه

طاقچه

دانلود کتاب و کتاب صوتی

فیدیبوفیدیبو

فیدیبو

فروشگاه قانونی کتاب های الکترونیکی و صوتی

دوزلی بوکدوزلی بوک

دوزلی بوک

دوزلی بوک، پلتفرم ساخت کتاب داستان اختصاصی کودک

بوکاپوبوکاپو

بوکاپو

دریچه‌ای به خلاصه کتاب های روز دنیا