فهرست استارتاپهای حوزه برون سپاری
  • 4 مورد
پارس فریلَنسرپارس فریلَنسر

پارس فریلَنسر

پلتفرم کاریابی و فریلنسینگ

دوپرودوپرو

دوپرو

پل ارتباطی بین طراحان و کارفرمایان

گویندگانگویندگان

گویندگان

گوینده استخدام کنید یا به عنوان گوینده استخدام شوید