فهرست شتابدهنده
 • 88 مورد

شتابدهنده دی

شتابدهنده دی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

شتابدهنده تپسی

شتابدهنده تپسی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

وی کستوی کست

وی کست

VCAST یک هاب محتوایی است که در آن صفر تا صد خدمات محتوایی اعم از طراحی، استراتژی، بازاریابی و تولید ...

پلنت

پلنت اولین مرکز نوآوری در صنعت بیمه

شزانشزان

شزان

شتابدهنده تخصصی فعال در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و محیط زیست

دیجی کالا نکستدیجی کالا نکست

دیجی کالا نکست

دیجی کالا نکست یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

شتابدهنده اسپینشتابدهنده اسپین

شتابدهنده اسپین

شتابدهنده اسپین یک شتابدهنده می باشد

  تریگ‌ آپتریگ‌ آپ

  تریگ‌ آپ

  تریگ‌ آپ یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

  نانومچنانومچ

  نانومچ

  برنامه تجاری سازی فناوری های نانو

  اکسیر

  اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد

  سی سو تکسی سو تک

  سی سو تک

  سی سو تک یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

  مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

  مرکز نوآوری فینوداد

  مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

  فینووافینووا

  فینووا

  مرکز نوآفرینی فینووا