فهرست شتابدهنده
  • 108 مورد
توسعه کارآفرینی مسکنتوسعه کارآفرینی مسکن

توسعه کارآفرینی مسکن

شتابدهنده وابسته به بانک مسکن که روی موضوعات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و مالی متمرکز است

سیمرغسیمرغ

سیمرغ

شتابدهنده عمومی وابسته به مرکز نوآوری یاس

پیشگامانپیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

اکسلاکسل

اکسل

شتابدهنده عمومی در حوزه گردشگری، فینتک، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، اینترنت اشیا، بازی و ارزش افزوده

امیدامید

امید

شتابدهنده تخصصی فرهنگی که نوآوری‌های فرهنگی چندرسانه‌ای را حمایت می‌کند

هارد تکهارد تک

هارد تک

هارد تک یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

شفقشفق

شفق

شتابدهنده تخصصی فرهنگی و قرآنی

کاتالیزورکاتالیزور

کاتالیزور

کاتالیزور یک شتابدهنده در شهر زاهدان می باشد

تاب تکتاب تک

تاب تک

تاب تک یک شتابدهنده در شهر قم می باشد

لاکتوژن

شتابدهنده تخصصی حوزه بیوتکنولوژی

هاست ایرانهاست ایران

هاست ایران

هاست ایران یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

جامپاجامپا

جامپا

«جامپا» یک فضای کاری مشترک برای کارآفرینان، فری لنسرها و افراد خلاق است.