فهرست استارتاپهای حوزه ویدئو
  • 8 مورد
هزار مارکت(آلبالوی هزارنشان سهامی خاص)هزار مارکت(آلبالوی هزارنشان سهامی خاص)

هزار مارکت(آلبالوی هزارنشان سهامی خاص)

هزار مارکت یک اپلیکیشن مخصوص سبک زندگی و خرید محصولات سالم است

قم تی ویقم تی وی

قم تی وی

رسانه ویدیویی محلی قم

آپرینوآپرینو

آپرینو

پتلفرم انتشار محتوا

مادیامادیا

مادیا

مادیا بستر اشتراک گذاری و فروش ویدئوهای آموزشی