فهرست استارتاپهای حوزه مشاور املاک
  • 5 مورد
باتابباتاب

باتاب

باتاب یک استارتاپ در شهر جزیره کیش می باشد

سامان ۷۲۴سامان ۷۲۴

سامان ۷۲۴

سامان ۷۲۴ - اولین املاک با زیر ساخت ابری

ملکاناملکانا

ملکانا

وبسایت تخصصی در زمینه خرید و فروش و اجاره ملک

متراژمتراژ

متراژ

خدمات نوین در بازار مسکن