فهرست شتابدهنده
  • 61 مورد
شزان شزان

شزان

شتابدهنده تخصصی فعال در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و محیط زیست

مرکز نوآوری فینوداد مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

فینووا فینووا

فینووا

مرکز نوآفرینی فینووا

نوین تک نوین تک

نوین تک

شتابدهنده در حوزه فین تک و اینترنت اشیا

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

سریرلند سریرلند

سریرلند

سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

داده پلاس داده پلاس

داده پلاس

داده پلاس یک شتابدهنده در شهر کرج می باشد

آی تک آی تک

آی تک

شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی

سورس سورس

سورس

شتابدهنده دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

واتک واتک

واتک

شتابدهنده تخصصی حوزه تکنولوژی آب

استارتاپ استودیو هلثیو استارتاپ استودیو هلثیو

استارتاپ استودیو هلثیو

توسعه کسب‌و‌کار‌های نوپای حوزه سلامت

فراشتابدهنده سانباپلاس فراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده استارتاپی-کارآفرینی

شتابدهنده هوشمند سلامت شتابدهنده هوشمند سلامت

شتابدهنده هوشمند سلامت

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت

نوران نوران

نوران

شتاب دهنده نوران حامی کسب و کار های سلامت