فهرست شتابدهنده
فرداد فرداد

فرداد

فرداد یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

دیموند دیموند

دیموند

شتابدهنده عمومی که برنامه‌های ویژه‌ای هم در زمینه‌های سلامت، گردشگری، حمل و نقل، خرده فروشی، فینتک و اینترنت اشیا دارد

آواتک آواتک

آواتک

آواتک یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

راه روشن راه روشن

راه روشن

راه روشن یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

ام تیم ام تیم

ام تیم

شتابدهنده تخصصی حوزه فناوری اطلاعات

جاویدان جاویدان

جاویدان

شتابدهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر اردبیل

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

فارابی فارابی

فارابی

شتابدهنده تخصصی حوزه فینتک

تیک تیک

تیک

تیک یک شتابدهنده در شهر کرمانشاه می باشد

هاب هاب

هاب

هاب یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

پرسیس ژن پرسیس ژن

پرسیس ژن

شتابدهنده تخصصی حوزه زیست فناوری پزشکی

اصفهان هاب اصفهان هاب

اصفهان هاب

شتابدهنده‌ی عمومی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بخش ارزش افزوده، حمایت شده توسط همراه اول